Áprilisi tájékoztató

Készült: 2017. április 03. hétfő

Tisztelt Szülők!

Bizonyára sokak tudomására jutott az iskolai betörés híre. Köszönjük azon Kedves Szüleinknek a pozitív hozzáállást, akik bűnbakok, felelősök keresése helyett a kár enyhítésére, ötletekkel, tettekkel álltak elő. Bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak a „Fotózkodj egy csekkel” indított szülői kezdeményezéshez. Valamint itt szeretném megköszönni azoknak a Szülőknek, Nagyszülőknek is a támogatását, akik egy-egy vidéki versenyre saját autójukkal viszik el tanítványainkat.

A következő néhány hét fontosabb eseményeiről tájékoztatnánk Önöket:

 • Április 4-én du. egy továbbképzés lesz, melyen az elektronikus napló használatával kapcsolatban tájékoztatnak bennünket.


(Jövő tanévben bevezetésre kerül, most tavaszi szünet után kipróbálás jelleggel használjuk – a hagyományos mellett- melyhez szülői hozzáférést is biztosítunk.)
Nagy segítséget jelentene számunkra, ha ezen a délutánon, (kedden) a napközis, ill. tanulószobás diákjaink 14 órakor hazamehetnének. Természetesen, akinek ez gondot jelent megoldjuk gyermeke felügyeletét.

 • Április 10. hétfő Lelki nap, melyet Nagy Lénárd ciszterci szerzetes fog tartani. (Nagyoknak gyónás)
  1130-kor misével zárjuk a napot. Ezután ebéd, majd hazamenetel. (Igény szerint napközis felügyelet.)
 • Április 10. 11. 18.00 órakor lelkigyakorlat lesz a templomban, ahova várjuk a szülőket is!
 • Április 11-én, kedden a költészet napja alkalmából és az Arany János-évhez kapcsolódva 14.30 órától irodalmi találkozót szervez az iskola, melyre minden verset kedvelő szülőt, érdeklődőt hívunk és várunk.
 • Április 13. Nagycsütörtök 18 óra szentmise.
 • Április 14. Nagypéntek 15 órakor Keresztút.
 • Április 15. Nagyszombaton 18 órakor Feltámadási körmenet (Húsvétvasárnap és hétfőn ünnepi miserend.)
 • A tavaszi szünet nálunk április 11-től 18-ig tart.
 • A szünet utáni első tanítási nap április 19. szerda.
 • Április 19-én 17 órakor az elsőáldozóknak, 18 órakor a bérmálkozók szüleinek tartunk megbeszélést. (Eszes Zoltán)
 • Április 20-án, csütörtökön fogadó óra lesz, 1700-1830
  Bízunk az Önök aktivitásában, érdeklődésében, hogy az esetleges problémákat még talán időben tudjuk átbeszélni.
 • Április 21-én, pénteken rendhagyó természetismeret óra keretében vendégünk lesz Németh Lajos meteorológus 1250-től. (Az érdeklődő szülőket is várjuk!)
 • Április 24-én, hétfőn a fenntarthatósági témahéthez valamint a Föld napjához kapcsolódóan nagytakarítást tartunk az iskola udvarán, közvetlen környezetében. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával kesztyűt, hogy mind azt a szemetet, ami valószínűsíthető, hogy tőlünk származik, összeszedhessük. (Aki esetleg ezzel nem ért egyet, írásban jelezze.)
 • Április 25-én, kedden délután továbbképzés lesz iskolánk pedagógusai számára.
  Kérem, segítsék nyugodt részvételünket azzal, hogy akinek nem okoz gondot, ebéd után gyermeke haza mehessen.
 • Az étkezés befizetése 2017. április 19., szerdán; a pótbefizetés 24. hétfőn lesz. Kérem, szíveskedjenek a befizetési napokat figyelemmel kísérni!

Előre is köszönjük megértésüket, segítségüket!

Valamennyi kollégám nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! A szünetre jó pihenést és tartalmas együttlétet gyermekeikkel!

Beiratkozás 2017/2018

Készült: 2017. március 28. kedd

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Körzethatárunk nincs, szeretettel várjuk Várpalotáról és a környező településekről jelentkező gyermekeket.

Irodalmi találkozó

Készült: 2017. március 28. kedd

Hirdetmény

Készült: 2017. március 06. hétfő

Hirdetmény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118§(4) bekezdése alapján – ezúton közöljük Önnel, hogy iskolánkban, 2016 évben az egy főre jutó normatív támogatás összege:
680.195 Ft volt.

Egyben tájékoztatjuk, hogy feladatainak ellátásához az igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 89%-át fedezi.

Fontos Információk

Készült: 2017. március 03. péntek

Köszönjük azon szüleink érdeklődését, akik eljöttek a nyílt napra.

Kicsit elkeserít bennünket, hogy ekkora iskolában nincs igény az úszásoktatáson való részvételre. Mindössze néhányan, - ami sajnos kevés az induláshoz – jelezték szándékukat.
Hétfőig kérem, gondolják át, hisz fontos dolog, hogy úszni tudjunk, vagy egész egyszerűen ne féljenek a gyerekek a víztől és a többi pl. jótékony hatása a víznek, gerincproblémákkal küzdőknek is jó.
(Hétfő a végső határidő, mert az uszodában várják visszajelzésünket.)

A nagyböjti időben osztálymisék vannak, 7.30-kor kezdődnek az iskola kápolnájában. Kérem, hogy ne feledkezzenek el róla, segítség gyermeküket a pontos megérkezésben!

1.o március 9., csütörtök 5.o március 23., csütörtök
2.o március 13., hétfő 6.a március 27., hétfő
3.o március 16., csütörtök 6.b március 29., szerda
4.a március 20., hétfő 7.a március 30., csütörtök
4.b március 22., szerda 7.b április 03., hétfő
8.a április 05., szerda
8.b április 06., csütörtök

 Szintén nagyböjtben péntekenként 17.00-tól keresztúti ájtatosság van a templomban. Jövő héten (március 10.) a gyerekek, azt követően szeretnénk, ha szüleink (várjuk a jelentkezőket) is részt vennének!

A jövő hét pénteki program iskolai versmondó verseny, ahova szintén várjuk a szülőket, a nem versmondó gyerekeket is, mert szeretnénk közönségdíjasokat is hirdetni.

Március 15-i ünnepségünket 14-én tartjuk, ünneplő ruha, kokárda!

Az étkezés befizetése március 13., hétfő, a pótbefizetés 20-a, hétfő.