A gazdasági irodánk telefonszáma megváltozott: +3620-223-0432

Határtalanul 2022

Készült: 2023. január 23. hétfő

Szászföld a magyar történelem tükrében”

Iskolánk hetedikes tanulói 2022.05.30-06.03. között a Határtalanul- program keretében egy csodálatos erdélyi utazáson vettek részt. Megismerték Erdély történelmét, megtapasztalták összetartozásunk fontosságát. Utazásukat Déván Böjte Csaba atya Szent Ferenc alapítványát felkeresve kezdték. Marosillyén és Keresden a Bethlen Gábor és a Bethlen családon keresztül az erdélyi és a magyar történelem szerves egységét ismerték fel.

Vajdahunyad váránál a Hunyadi család és Mátyás királyunk életét elevenítették fel, Medgyesen az első erdélyi országgyűlés helyszínén II. Rákóczi György személye elevenedett meg. Segesváron a 1848-as forradalmat és Petőfit idézték fel. Muzsnán, Szászhermányon az erődtemplomokat járták be, de bebarangolták Nagyszeben és Brassó óvárosát is. Megcsodálták a Fekete- templomot, az evangélikus templomot, de jártak a Cérna- utcába és a Hazugok- hídján is.

Az Astra Falumúzeumban Erdély falusi építészetét ismerhették meg. Törcsvárat felkeresve a középkori várak életébe nyertek bepillantást. Déva várát megmászva tapasztalták meg a bevehetetlen vár fogalmát. Ebben az öt napban rengeteg élményt, tapasztalatot szereztek, miközben kézzel foghatóvá és átélhetővé vált közös történelmünk és szerves összetartozásunk e vidékkel és magyarságával.

2022.05.07. Gizella nap

Készült: 2022. máj. 10. kedd
Hagyományosan egyházmegyénk társvédőszentje, Boldog Gizella ünnepén kerül kiosztásra a tanulóknak adható legrangosabb egyházmegyei kitüntetés, a Szent Imre - díj és Szent Imre Oklevél. Iskolánkból idén Keresztény Kincső és Lamoli Kinga 8. osztályos tanulók érdemelték ki a kitüntetéseket, melyeket Dr. Udvardy György érsek atyától vehettek át az ünnepi szentmise után.
 
Szívből gratulálunk az elismerésben részesülteknek, gondos szüleiknek, osztályfőnöküknek Diósdiné Árkovics Ilona tanárnőnek, és az iskola minden elkötelezett pedagógusának!
 
Isten bőséges áldása kísérje életüket, további munkájukat!
 
A fényképeket Toldi Éva újságírónőnek köszönjük! Galéria megnyitása!

Beiratkozás 2022-2023

Készült: 2022. március 31. csütörtök

Időpont: április 21-22. (csütörtök, péntek) 8-19 óra között.
Javasoljuk, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot az intézmény vezetőjével a következő telefonszámon:
+3620-6633435


Kérjük, hozzák magukkal:

 1. a gyermek lakcímkártyáját, személyi igazolványát;

 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ-kártyáját;

 3. a szülő/gondviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját, (a beíratáson jelen nem lévő szülő nyilatkozatát)

 4. ha van: a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozatot);

 5. ha van: gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot;

 6. ha van: minden szakszolgálati véleményt;

 7. ha van: a gyermek keresztlevelét.
   

A beíratást segíti, gyorsítja a következő adatlap kitöltésével.

Iskolánkat nem köti körzethatár, 
Várpalotáról és a környező településekről sok szeretettel várjuk az iskolánk értékrendjét, erényeit fontosnak tartó családok gyermekeit! Honlapunkon megismerhetik alapdokumentumainkat (Pedagógiai program, Házirend, SZMSZ). 

Más iskolából, magasabb évfolyamból való átvételre is van lehetőség az intézmény vezetőjével való egyeztetést, magyar nyelvtan és irodalom, matematika és idegennyelvi teszt kitöltését és próbanapot követően. Elsősorban biztonságos, családias iskolát kereső, értékekeinkre, erényeinkre nyitott családok gyermekeit várjuk sok szeretettel!

Elsős tanítónénik bemutatása

Készült: 2022. március 31. csütörtök

A 2022-2023-as tanév elsős tanítói:

 • WELLESZ MÓNIKA

23 éve tanít, alapítása óta iskolánkban dolgozik. Óvónői, tanítói, angol tanítói, közoktatás vezetői végzettséggel rendelkezik. A játékos, aktív tanulásnak, az angol nyelvoktatásnak, a matematika és magyar interaktív táblás feladatoknak és a robotika híve. Két iskolás gyermeke van.

 • CSERPÁK ORSOLYA

Tanítói végzettséggel rendelkezik, magyar nyelv és ének-zene szakkal, valamint család-és gyermekvédelem szakos pedagógus. Több évig hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozott. Jelenleg Meixner tanfolyamon képzi magát. Két kisgyermek édesanyja.

 • Napközi vezető: JÓZSI ANNA ILDIKÓ

Szociálpedagógus és fejlesztőpedagógus. 25 éve van a pályán, alapítása óta iskolánkban dolgozik. Fontosnak tartja a napköziben a játékos gyakorlást, a gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését, a házi feladatok pontos elvégzését. Két felnőtt lánya és egy kisunokája van. 

Iskolánk főbb értékei, célja, kínálata:

 • Alacsony osztálylétszámok

 • Hitre, reményre, szeretetre nevelünk

 • Személyiségfejlesztésünk és erkölcsi nevelésünk középpontjában a keresztény értékrend áll

 • Heti két hittan óra a felekezeteknek megfelelően

 • Lehetőség van emelt óraszámú angol vagy német órákra 1. osztálytól, vagy emelt óraszámú ének-zenei képzésre, vagy sportolásra Grüll Gábor testnevelő tanárral, kézilabda edzővel

 • A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, a tehetségeseknek versenyfelkészítést

 • A tanórák után napközi igényelhető, melynek keretében az udvaron játszanak, házi feladatot írnak, gyakorolnak, kézműveskednek a gyermekek

 • Reggeli, ebéd (A vagy B menü) és uzsonna igényelhető. Tágas ebédlőnkben a Kastélydomb étterem ételeit fogyasztjuk.

 • Tízórait ingyen biztosítunk: pékáru, gyümölcs, tejtermékek

 • Nagy tornacsarnokunk van, sok sportszerrel, udvari játszótér trambulinnal, ping-pong asztallal

 • Interaktív tábla és laptop van minden tanteremben 

Felvételi körzetünk nincs, szeretettel fogadunk mindenkit!

 

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Máté evangéliuma

Hogyan segíthetjük gyermekünk felkészülését az iskolára?

Készült: 2022. március 31. csütörtök

Sokan tévesen gondolják, hogy úgy segíthetik gyermeküket, ha szeptemberi iskolába lépés időpontjára megtanítják őket számolni, megismertetik a betűkkel, betűelemek írásmódjával.
Többet segíthetünk nekik, ha hétköznapi tevékenységeken és játékokon keresztül fejlesztjük a tanuláshoz szükséges képességeiket. (finommotorika; szem-kéz koordináció; hallási, látási figyelem és emlékezet; beszédészlelés, beszédértés; alak-háttér észlelés)

Bővebben: Hogyan segíthetjük gyermekünk felkészülését az iskolára?